Administrare financiara

Administrare imobile

  

Administrare blocuri – Administrare financiara:

 • organizam serviciul de contabilitate pentru asociatii de proprietari in partida simpla prin intermediul unui program informatic profesional cu ajutorul caruia toti proprietarii pot avea acces direct la evidenta contabila si la operatiunile efectuate;
 • gestionam bunurile materiale si fondurile banesti detinute de catre asociatii de proprietari;
 • intocmim listele lunare de plata si le afisam la avizierul asociatiei de proprietari;
 • incasarea, în locul pus la dispoziţie de catre asociatii de proprietari a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociatiei;
 • punem la dispozitia proprietarilor din asociatii de proprietari administrate posibilitati de plata electronica a cotelor de intretinere;
 • calculam si incasam de la restantieri pentru asociatii de proprietari penalizari in cazul intarzierii la plata cheltuielilor comune conform Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea şi functionarea de asociatii de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 si a sistemului aprobat de adunarea generala;
 • intocmim si pastram evidentele contabile si registrele specifice pentru asociatii de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • intocmim si depunem, semestrial, situatia elementelor de activ şi pasiv ale asociatiei la Primaria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
 • intocmim si depunem declaratiile fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine asociatia de proprietari;
 • intocmim si depunem declaratiile privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat;
 • platim impozitul si contributiile datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;
 • prezentam, la solicitarea comitetului executiv rapoarte sau documente necesare unor verificari financiar-contabile la asociatii de proprietari;
 • intocmim si prezentam anual, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, raportul privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Servicii profesionale de administrare blocuri pentru asociatii de proprietari.

www.bloc-expert.ro – Administrare blocuri in Bucuresti