ADMINISTRARE IMOBILE – ASOCIATII DE PROPRIETARI

Suntem o societate comercială specializata in administrare imobile, administrare blocuri, şi putem asigura, in functie de solicitarile dumneavoastra, pe baza unui contract de administrare imobile, managementul financiar si managementul de proprietate pentru Asociatii de Proprietari cu urmatoarele tipuri de activitati:

A. Servicii administrare financiară:

 • organizam contabilitatea pentru asociatii de proprietari, în partidă simpla, cu ajutorul unui program informatic dedicat si licentiat;
 • gestionam bunurile materiale şi fondurile banesti detinute de asociatii de proprietari;
 • întocmim listele lunare de plata a intretinerii şi asiguram afisarea acestora la avizierul asociatiei si pe contul online;
 • încasam, în locul pus la dispoziţie de către asociatii de proprietari a cotelor de contribuţie ale proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei;
 • calculam si încasam penalizarile pentru restante, in conformitate cu Legea 196/2018 pentru asociatii de proprietari şi a sistemului propriu de penalizari aprobat de adunarea generală;
 • întocmim si pastram evidentele contabile şi registrele specifice pentru asociatii de proprietari conform Anexei 2 a OMEF nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă;
 • întocmim si depunem, semestrial, situatia elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Primăria de sector, in conformitatea cu Legea 196/2018;
 • întocmim si prezentam anual, în adunarea generala  asociatii de proprietari, raportul privind administrarea condominiului pentru anul precedent.
 • prezentam, la solicitarea comitetului executiv rapoarte sau documente necesare unor verificări financiar-contabile la asociatii de proprietari;

B. Servicii de administrare fiscala:

 • întocmim si depunem declaratiile fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine asociatia de proprietari;
 • întocmim si depunem declaratiile privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat;
 • platim impozitul si contributiile datorate de asociatii de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;

C.         Servicii administrare tehnica:

 • verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea aferente mai multor imobile sau asociatii de proprietari;
 • procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţii comune imobile; răspunderea asupra integrităţii acestora;
 • înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la imobile;
 • urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice autorizate sau juridice pentru: reparaţii, închirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea comună imobile, activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi;
 • supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere la imobile şi participarea la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora; asigurarea efectuării de plăţi corespunzătoare stadiului lucrarii;
 • controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat la imobile de asociatia de proprietari pentru curăţenie sau activităţi similare şi, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • inspectarea proprietăţii comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalaţiile comune şi a eliminarii pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apă etc.).
 • asigurarea consumabilelor de birotică necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în contractul de administrare imobile.

D.  Servicii de intretinere si mici reparaţii:

 • efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune imobile (înlocuire becuri, întrerupătoare, geamuri, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc), pentru care asociaţia va suporta doar costul pieselor şi materialelor folosite. Acest serviciu se referă doar la defecţiunile apărute după data semnării contractului, remedierea problemelor deja existente urmând să se facă de către Administrator, contra cost.
 • intervenţia, în cel mai scurt timp, pentru limitarea pagubelor în cazul avariilor la instalaţiile comune imobile ale condominiului;

Valoarea contractului de administrare blocuri

Valoarea contractelor de administrare imobile sau administrare blocuri este stabilită în funcţie de mărimea şi complexitatea proprietăţii precum si de cerintele asociatiei.

Pentru mai multe detalii despre tarife va rugam sa vizitati pagina dedicata aici.

Pentru orice alte detalii vă rugăm sa ne contactaţi la adresa de e-mail: contact@bloc-expert.ro, folosind formularul de contact de aici sau la numerele de telefon din partea dreaptă a paginii.

Servicii conexe administrare blocuri

De asemenea,  societatea noastră vă poate pune la dispoziţie, direct sau prin parteneri o gamă largă de servicii de care este nevoie în cadrul oricăror imobile, blocuri sau asociaţii de proprietari. Pentru serviciile oferite puteti beneficia de conditii avantajoase de plata.

Contactati-ne indiferent cu ce problema va confruntati în cadrul blocului dvs. Împreuna putem gasi cea mai buna rezolvare!

Servicii de administrare pentru asociatii de proprietari

Serviciile de administrare blocuri oferite de societatea noastra: