Administrare zone rezidentiale de vile si blocuri

Facebooktwitteryoutube
administrare imobile

oferta administrare imobile / oferta administrare blocuri

Ansambluri rezidentiale

Societatea noastra specializata in administrare imobile, administrare blocuri si servicii conexe pentru imobile asigură pe bază de contract de administrare managementul financiar şi managementul de proprietate pentru Asociatiile de Proprietari din ansambluri rezidentiale Bucuresti si Ilfov:

A. pentru administrare financiara:

 • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice;
 • gestionarea bunurilor materiale şi fondurilor băneşti;
 • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora;
 • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către asociaţie a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007  – Legea asociatiei de proprietari şi a sistemului aprobat de adunarea generală;
 • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la  Reglementãrile contabile privind organizarea şi conducerea contabilitãţii în partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial;
 • întocmirea şi depunerea, semestrial, a Situaţia elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Prmăria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine beneficiarul;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari;
 • întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

B. pentru administrare tehnică:

 • verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea;
 • controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociatii de proprietari pentru diverse activităţi, şi în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în zona rezidenţială;
 • asigurarea rechizitelor de birou necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în contractul de administrare imobile.

Oferta cadru pentru administrare imobile in ansambluri rezidentiale

A.        Tarifele pentru ansambluri rezidentiale de vile

– 15 € /unitate locativa/lunar**      (pana la 20 vile / ansamblu)

– 20 € /unitate locativa/lunar**      (intre 20 si 50 vile / ansamblu)

– 25 € /unitate locativa/lunar**      (pentru mai mult de 50 vile / ansamblu)

B.        Tarifele pentru ansambluri rezidentiale de blocuri

– 10 € /unitate locativa/lunar**          (pentru ansamblu rezidential Bucuresti)

– 15 € – 20 €/unitate locativa/lunar**  (pentru condominii situate in imprejurimile Bucurestiului)

*oferta cadru este o oferta generala estimata in ipoteza unei complexitati medii a serviciului de administrare imobile, este o oferta informativa reprezentand o  baza de negociere. In urma analizei complexitatii serviciului de administrare imobile administratorul furnizeaza beneficiarului oferta concreta aferenta ansamblului rezidential studiat

**minim 800 € /lunar/contract la care se adauga TVA si se achita in lei la cursul BNR.

Managementul general – planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea, controlul activitatilor presupuse de intretinerea si dezvoltarea optima a proprietatii, potrivit intereselor legitime ale proprietarului, deciziilor acestuia si a resurselor alocate sau atrase;

Managementul financiar contabil

1.       Contabilitate:

 • editarea listei de intretinere si afisarea acesteia inclusiv pe site-ul administratorului ;
 • plata facturilor de utilitati, a salariilor sau alte servicii contractate ;
 • platile  aferente contractelor de munca;
 • relatia cu banca, camera de munca, primaria, adminstratia financiara, furnizorii de servicii si utilitati, etc.

2.        Casierie:

 • Poate fi efectuata la sediul detinut de asociatii de proprietari, la sediul administratorului sau prin transfer bancar.

Managementul mentenantei

 • planificarea, organizarea, conducerea, controlul activitatilor administrative curente de intretinere;
 • intocmirea, respectiv actualizarea si tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei;
 • planificarea si urmarirea executarii reparatiilor curente, reparatiilor capitale, etc.
 • urmarirea agendei service-ului la instalatii, echipamente, precum si asigurarea functionarii optime a acestora;

Managementul ansamblurilor rezidentiale-contractarea si administrarea

Etape ale colaborarii:

1.       Cererea de oferta pentru servicii de administrare imobile;

2.       Prezentarea ofertei generale de administrare catre client (proprietarul sau presedintele asociatiei de proprietari).

3.       In cazul ca beneficiarul este de acord cu oferta generala de administrare se stabileste o intalnire pentru vizionarea proprietatii imobile si stabilirea obiectivelor. Administratorul inspecteaza imobilul, analizeaza documentele asociatiei si poarta discutii cu personalul angajat.

4.       Odata clarificata complexitatea serviciului de administrare, administratorul prezinta oferta ferma de pret;

5.       Partile incheie contractul de administrare, procesul verbal de predare – primire prin care clientul preda administratorului inventarul, documentele, cheile, stampilele, numerarul (din casa si din banca), situatia contabila la zi, inclusiv registrul de casa. De asemeni la semnarea contractului se fac transferurile de competente delegate administratorului (drept de semnatura in banca, dreptul de a reprezenta proprietarul in diverse situatii, etc), fiind adesea necesar intocmirea unor procuri sau imputerniciri autentificate.

6.       Se deruleaza contractul.

Administratorul intocmeste proiectul de administrare, care va contine in principal:

 • Proiectia managementului activitatiilor curente (contracte, lucrari in curs, credite, debite, litigii, plati, incasari, alte diligente curente);
 • Evidentierea lucrarilor necesar a fi realizate, serviciile necesare (service lift, curatenie, supraveghere centrala termica, etc.), mentenanta constructiei, etc;
 • Calendarul optim pentru realizarea  lucrarilor si serviciilor,  estimarea  costurilor, precum si diligentele juridice, economice si tehnice aferente acestora;
 • Aprecierea personalului necesar, salariile potentiale, necesarul de servicii prefesioanale (expertiza, consultanta), precum si onorariile potentiale aferente;
 • Necesarul de fonduri, sursele de  finantare si proiectia  constituirii fondurilor (exemplu: fond de reparatii, fond de investitii, credite, fond de rulment, etc)

Administratorul prezinta si supune aprobarii clientului  proiectul de administrare (planificarea si organizarea activitatii);

Administratorul organizeaza, conduce, coordoneaza, monitorizeaza si asigura controlul activitatilor potrivit planului de administrare aprobat de client.

Administratorul asigura consultanta si asistenta procedurala clientului astfel incat deciziile luate de acesta sa fie in concordanta cu realitatile la zi legale, legitime, fezabile si oportun a putea fi puse corespunzator in executie. De asemenea, administratorul asigura relatiile cu locatarii, autoritatile sau furnizorii.

Anual, administratorul face bilantul activitatii de administrare a condominiului, bilant ce contine: analiza rezultatului activitatilor planificate si identifica masurile necesare optimizarii activitatii. Atat bilantul cat si propunerile sale sunt prezentate clientului pentru ca acesta sa ia hotararile corespunzatoare.

Analiza complexitatii serviciului de administrare imobile presupune analiza / studiul:

 • Conformitatii legale (studiu comparativ intre prevederile legale si conformitatea documentelor proprietarilor / asociatiei);
 • Contractelor incheiate cu furnizorii de utilitati, service, etc.;
 • Activitatilor curente de administrare;
 • Financiar-contabila (audit intern, raport cenzori, etc.);
 • Registrului de hotarari (Adunare Generala, comitet, presedinte);
 • Registrului de corespondenta al administratorului;
 • Activitatilor de reparatii, intretinere, dezvoltare, etc. (comenzi, devize, procese verbale de receptie, etc);
 • Patrimoniului (cladiri, terenuri, echipamente, dotari, obiecte de inventar etc.);
 • Aspiratiilor proprietarilor cu privire la administrarea proprietatii, dezvoltarea acesteia, etc. (chestionar – sondaj);
 • Datelor, informatiilor, constatarlor obtinute in teren, obtinute in urma discutiilor cu administratorul precedent, personalul angajat sau contractat, furnizorii de utilitati, servicii, etc.

Documente si informatii necesare administratorului pentru analiza complexitatii serviciului de administrare imobile:

 • Registrul de hotarari,
 • Registru de ordine interioara etc.,
 • Registrul de corespondenta,
 • Cartea imobilului,
 • Cartea constructorului,
 • Registrul de activitati curente, servicii, etc.,
 • Contractele cu furnizorii de activitati si servicii, etc.,
 • Jurnalul administratorului,
 • Balanta declarativa,  sold activ-pasiv (ultima), ultima lista de intretinere, alte documente contabile,
 • Informatii cu privire la litigii, stari conflictuale, sesizari, reclamatii, etc.
 • descriere a ansamblului (denumire, locatie, numar de unitati locative, cu / fara teren afferent (case, apartamente, etc.), etc.,
 • Informatii despre cum sunt organizate din punct de vedere juridic aceste ansambluri,
 • Informatii despre existenta a unui contract de administrare, in prezent, si daca acesta exista, informatii complete despre datele de contact ale acestui administrator (denumire / nume, adresa, tel, fax, etc.),
 • Lista (to do list) solicitarilor efectuarii unor activitati specifice pentru fiecare ansamblu in parte,
 • evidenta a necesarului de activitati pentru fiecare ansamblu in parte si desemnarea unei persoane de contact, cu care se va discuta in detaliu in timpul unei vizite de evaluare a complexitatii administrarii ansamblului,
 • Informatii despre existenta, in prezent, a unui buget de administrare, despre existenta unui birou in locatie sau daca acestea vor fi organizate / constituite de administrator .

Va reamintim ca societatea noastra va poate pune la dispozitie, direct sau prin parteneri o gama larga de servicii de care este nevoie in cadrul oricarui imobil, fie bloc, asociatie de proprietari sau locuinta individuala.

Gama de servicii cuprinde dar, nu se rezuma doar la:

Pentru mai multe detalii, va rugam sa vizitati paginile dedicate sau sa ne contactati prin formularul de contact sau apeland la telefoanele din partea dreapta a paginii.

Pentru a primi o oferta de la noi va rugam sa completati formularul de mai jos. Comentariile sau intrebarile sunt binevenite.

* indicates required field

 

Servicii de administrare imobile oferite de www.bloc-expert.ro.